GARGAS

usługi pożarnicze od 1988r

sprawdź naszą ofertę

GARGAS

usługi pożarnicze od 1988r.

sprawdź naszą ofertę

GARGAS

usługi pożarnicze od 1988r.

sprawdź naszą ofertę

O firmie
Czym się zajmujemy?

 

 

Specjalizujemy się głównie w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 

• Serwis, konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych
• Badanie wydajności sieci hydrantowych
• Badanie węży hydrantowych
• Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• Opracowywanie planów ewakuacyjnych
• Kompleksowe wyposażanie obiektów w sprzęt p.poż.
• Ładowanie i sprzedaż butli CO2
• Sprzedaż sprzętu i artykułów p.poż.

 

Jakie są nasze atuty?

 

Firma na rynku przeciwpożarowym zdobywa doświadczenie od wielu lat. Dzięki niemu gwarantuje wysoką jakość usług oraz pełen profesjonalizm w działaniu. 

 

Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP:

 

Naszym największym atutem jest kompleksowe wyposażanie nowych oraz istniejących obiektów, od podręcznego sprzęt gaśniczego, montażu oznakowania ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa, badań wydajności sieci hydrantowej, opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego aż po serwis urządzeń przeciwpożarowych w funkcjonującym obiekcie. 

Zapraszamy do współpracy

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami

Serwis, konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych

Posiadamy autoryzowany punkt serwisowy wyposażony w profesjonalne narzędzia i specjalistyczne urządzenia niezbędne do konserwacji, napraw i remontów gaśnic. Firma posiada aktualne autoryzacje producentów oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu czynności serwisowych i napraw wszelkiego rodzaju gaśnic i urządzeń gaśniczych. 

Masz niesprawne lub niezalegalizowane gaśnice ?
Chcesz sprawdzić stan zabezpieczenia p.poż. w Twojej Firmie ?

Przedstawimy ofertę cenową!

napisz do nas!  zadzwoń

Szkolenia ppoż.

Każdy pracownik, zanim podejmie pracę, musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopilnowanie tego obowiązku spoczywa na pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.
Pracodawca wyznacza również osoby odpowiedzialne za zwalczanie pożarów oraz ewakuacji pracowników.

Skontaktuj się z nami w sprawię wyceny szkolenia

napisz do nas!  zadzwoń

Badanie wydajności sieci hydrantowych

Obowiązkowe coroczne badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych przyrządów pomiarowych wyposażonych w moduł elektroniczny. Prace wykonywane są przez uprawnionych specjalistów a urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. 

Po każdym badaniu wystawiamy protokół honorowany przez Państwową Straż Pożarną oraz firmy ubezpieczeniowe

Kopie protokołów dostępne są w naszym archiwum przez okres 3 lat

napisz do nas!  zadzwoń

Badanie węży hydrantowych

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. 

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wykonujemy zgodnie z Polskimi Normami
Po zakończonych badaniach wystawiamy świadectwo badania

Dokument ten jest potwierdzeniem na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

Na każdym badanym wężu zostaje założona "kontrolka" potwierdzająca wykonanie w/w czynności.

napisz do nas!  zadzwoń

Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest specjalnym dokumentem, opracowywanym indywidualnie dla danego obiektu w którym właściciel, zarządca lub użytkownik określa obowiązujące zasady ochrony przeciwpożarowej. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w naszym wykonaniu, zgodnie z postanowieniami § 6.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zawiera:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z  przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

Czytaj więcej >>

napisz do nas!  zadzwoń

Kompleksowe wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż.

W skład kompleksowego wyposażenia wchodzi:

• opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
• montaż podręcznego sprzętu gaśniczego,
• montaż oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcji p.poż.,
• montaż oznakowania ewakuacyjnego,
• montaż znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• badanie wydajności sieci hydrantowej.

Prace montażowe wykonujemy zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

W przypadku obiektów dla których nie jest wymagane opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzęt oraz oznakowanie dobieramy indywidualnie, zgodnie z charakterystyką pożarową obiektu.Po przeprowadzeniu prac wystawiamy protokół, potwierdzający wykonanie w/w usług.

napisz do nas!  zadzwoń

Ładowanie i sprzedaż butli CO2

Firma zajmuje się ładowaniem butli CO2 (dwutlenek węgla).

Zapraszamy klientów z własnymi butlami do napełnienia. Dla klientów hurtowych możliwość negocjacji cen na miejscu w firmie.

Oferujemy pełen zakres prac serwisowych butli: badania dozorowe, wymianę zaworów, piaskowanie, malowanie. 

Prowadzimy również dowóz butli na telefon 667-885-667.

napisz do nas!  zadzwoń

Sprzedaż sprzętu i artykułów p.poż.

Firma prowadzi sprzedaż:

• gaśnice przenośne każdego typu,
• gaśnice przewoźne każdego typu,
• urządzenia gaśnicze,
• koce gaśnicze,
• hydranty wewnętrzne,
• oznakowanie hydrantów zewnętrznych,
• zawory hydrantowe,
• prądownice hydrantowe,
• uchwyty i szafki na gaśnice,
• armatura przeciwpożarowa,
• instrukcje BHP i P.POŻ.,
• znaki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• znaki ewakuacyjne,
• apteczki,
i wiele innych artykułów.

napisz do nas!  zadzwoń

Skontaktuj się z nami

Get soren to captuality ent drimers camen dope

USŁUGI POŻARNICZE GARGAS

Pigża, ul.Bursztynowa 5
87-152 Łubianka

Adam Gargas
tel. +48 667 885 667

info@gargas.pl

Punkt ładowania butli Co2:
Toruń ul.Sułkowskiego 5,
87-100 Toruń

200
 • HTTP Status200 OK
 • ControllerApp\App\Controller\DefaultController::indexAction
 • Route namehomepage
 • Localepl
PHP 7.1.21
 • PHP version7.1.21
 • APCuenabled
 • OPcacheenabled
139.535 ms
 • Total time139.535 ms
 • Memory usage10 MB
 • Memory limit512M
 • Included files344
10.047 ms
 • Total time10.047 ms
 • Queries43
2.0.1
 • CMS version2.0.1
 • End of maintenance11/2017
 • End of life01/2019
array:344 [0 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/web/index.php"
 1 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/autoload.php"
 2 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/composer/autoload_real.php"
 3 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/composer/ClassLoader.php"
 4 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/composer/autoload_static.php"
 5 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php"
 6 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/polyfill-php72/bootstrap.php"
 7 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/polyfill-php72/Php72.php"
 8 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php"
 9 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php"
 10 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php"
 11 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/AppKernel.php"
 12 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Kernel/Kernel.php"
 13 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Config/Configuration.php"
 14 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Config/YamlLoader.php"
 15 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/yaml/Yaml.php"
 16 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/yaml/Parser.php"
 17 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/yaml/Inline.php"
 18 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php"
 19 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/RunInterface.php"
 20 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/SystemFacade.php"
 21 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Debug/Toolbar.php"
 22 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php"
 23 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php"
 24 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php"
 25 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/TemplateHelper.php"
 26 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/VarCloner.php"
 27 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/AbstractCloner.php"
 28 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/ClonerInterface.php"
 29 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/ErrorException.php"
 30 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/FrameCollection.php"
 31 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Frame.php"
 32 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Inspector.php"
 33 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Request.php"
 34 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/ParameterBag.php"
 35 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/FileBag.php"
 36 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/ServerBag.php"
 37 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/HeaderBag.php"
 38 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Container/Container.php"
 39 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Session.php"
 40 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionInterface.php"
 41 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php"
 42 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php"
 43 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/MetadataBag.php"
 44 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagInterface.php"
 45 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php"
 46 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php"
 47 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/StrictSessionHandler.php"
 48 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/AbstractSessionHandler.php"
 49 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBag.php"
 50 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php"
 51 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagProxy.php"
 52 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBag.php"
 53 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php"
 54 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Translation/Translation.php"
 55 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/yaml/Unescaper.php"
 56 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Translation/MissingTranslations.php"
 57 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Database/Doctrine.php"
 58 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Tools/Setup.php"
 59 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ArrayCache.php"
 60 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/CacheProvider.php"
 61 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/Cache.php"
 62 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FlushableCache.php"
 63 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ClearableCache.php"
 64 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiOperationCache.php"
 65 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiGetCache.php"
 66 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiDeleteCache.php"
 67 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiPutCache.php"
 68 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Configuration.php"
 69 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Configuration.php"
 70 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationRegistry.php"
 71 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/DoctrineAnnotations.php"
 72 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Annotation.php"
 73 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Entity.php"
 74 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embeddable.php"
 75 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embedded.php"
 76 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappedSuperclass.php"
 77 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/InheritanceType.php"
 78 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorColumn.php"
 79 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorMap.php"
 80 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Id.php"
 81 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/GeneratedValue.php"
 82 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Version.php"
 83 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumn.php"
 84 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumns.php"
 85 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Column.php"
 86 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToOne.php"
 87 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToMany.php"
 88 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToOne.php"
 89 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToMany.php"
 90 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Table.php"
 91 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/UniqueConstraint.php"
 92 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Index.php"
 93 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinTable.php"
 94 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SequenceGenerator.php"
 95 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/CustomIdGenerator.php"
 96 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ChangeTrackingPolicy.php"
 97 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OrderBy.php"
 98 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQueries.php"
 99 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQuery.php"
 100 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/HasLifecycleCallbacks.php"
 101 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PrePersist.php"
 102 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostPersist.php"
 103 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreUpdate.php"
 104 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostUpdate.php"
 105 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreRemove.php"
 106 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostRemove.php"
 107 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostLoad.php"
 108 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreFlush.php"
 109 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/FieldResult.php"
 110 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ColumnResult.php"
 111 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityResult.php"
 112 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQuery.php"
 113 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQueries.php"
 114 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMapping.php"
 115 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMappings.php"
 116 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverride.php"
 117 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverrides.php"
 118 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverride.php"
 119 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverrides.php"
 120 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListeners.php"
 121 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Cache.php"
 122 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/SimpleAnnotationReader.php"
 123 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Reader.php"
 124 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php"
 125 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocLexer.php"
 126 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/lexer/lib/Doctrine/Common/Lexer/AbstractLexer.php"
 127 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Target.php"
 128 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/CachedReader.php"
 129 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 130 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 131 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/MappingDriver.php"
 132 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php"
 133 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php"
 134 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php"
 135 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManagerInterface.php"
 136 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectManager.php"
 137 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php"
 138 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php"
 139 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOMySql/Driver.php"
 140 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/AbstractMySQLDriver.php"
 141 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver.php"
 142 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ExceptionConverterDriver.php"
 143 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/VersionAwarePlatformDriver.php"
 144 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php"
 145 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Connection.php"
 146 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/Expression/ExpressionBuilder.php"
 147 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 148 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFactory.php"
 149 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 150 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/DefaultRepositoryFactory.php"
 151 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/RepositoryFactory.php"
 152 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php"
 153 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/PropertyChangedListener.php"
 154 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php"
 155 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultEntityListenerResolver.php"
 156 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListenerResolver.php"
 157 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/IdentifierFlattener.php"
 158 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/HydrationCompleteHandler.php"
 159 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Reflection/ReflectionPropertiesGetter.php"
 160 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php"
 161 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ReflectionService.php"
 162 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/ProxyFactory.php"
 163 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php"
 164 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyGenerator.php"
 165 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/DebugStack.php"
 166 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/SQLLogger.php"
 167 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Security/Security.php"
 168 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/ClassUtils.php"
 169 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Proxy.php"
 170 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Users/Entity/User.php"
 171 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Security/Entity/User.php"
 172 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Enum.php"
 173 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attribute.php"
 174 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attributes.php"
 175 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadata.php"
 176 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php"
 177 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadata.php"
 178 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultNamingStrategy.php"
 179 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamingStrategy.php"
 180 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/Instantiator.php"
 181 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/InstantiatorInterface.php"
 182 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Events.php"
 183 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AssignedGenerator.php"
 184 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AbstractIdGenerator.php"
 185 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/Type.php"
 186 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/IntegerType.php"
 187 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/StringType.php"
 188 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/ArrayType.php"
 189 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/BooleanType.php"
 190 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOConnection.php"
 191 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ServerInfoAwareConnection.php"
 192 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php"
 193 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Statement.php"
 194 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ResultStatement.php"
 195 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Events.php"
 196 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySQL57Platform.php"
 197 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySqlPlatform.php"
 198 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/AbstractPlatform.php"
 199 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/IdentityGenerator.php"
 200 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Users/Repository/UsersRepository.php"
 201 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Security/Repository/UsersRepository.php"
 202 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php"
 203 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectRepository.php"
 204 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Selectable.php"
 205 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Security/Auth.php"
 206 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Settings/Service/SettingsService.php"
 207 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Settings/Entity/Setting.php"
 208 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableEntity.php"
 209 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Settings/Repository/SettingsRepository.php"
 210 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableRepository.php"
 211 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php"
 212 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/EntityPersister.php"
 213 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Comparison.php"
 214 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Expression.php"
 215 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultQuoteStrategy.php"
 216 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/QuoteStrategy.php"
 217 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/CachedPersisterContext.php"
 218 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ResultSetMapping.php"
 219 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/LockMode.php"
 220 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/FilterCollection.php"
 221 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php"
 222 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php"
 223 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/SimpleObjectHydrator.php"
 224 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php"
 225 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/MetatagsCollector.php"
 226 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/Metatags.php"
 227 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Routing/Routing.php"
 228 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/RouteCollection.php"
 229 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Route.php"
 230 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/RequestContext.php"
 231 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcher.php"
 232 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php"
 233 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/RequestContextAwareInterface.php"
 234 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Matcher/RequestMatcherInterface.php"
 235 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/RouteCompiler.php"
 236 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/RouteCompilerInterface.php"
 237 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/CompiledRoute.php"
 238 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolver.php"
 239 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolverInterface.php"
 240 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/App/Controller/DefaultController.php"
 241 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Controller/Controller.php"
 242 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver.php"
 243 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolverInterface.php"
 244 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactory.php"
 245 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactoryInterface.php"
 246 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestAttributeValueResolver.php"
 247 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentValueResolverInterface.php"
 248 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestValueResolver.php"
 249 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/SessionValueResolver.php"
 250 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/DefaultValueResolver.php"
 251 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/VariadicValueResolver.php"
 252 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Templating.php"
 253 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php"
 254 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/LoaderInterface.php"
 255 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExistsLoaderInterface.php"
 256 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/SourceContextLoaderInterface.php"
 257 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php"
 258 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Cache/Filesystem.php"
 259 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/CacheInterface.php"
 260 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php"
 261 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension.php"
 262 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExtensionInterface.php"
 263 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Escaper.php"
 264 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Optimizer.php"
 265 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Staging.php"
 266 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Asset.php"
 267 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/GenerateUrl.php"
 268 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Routing/GenerateUrl.php"
 269 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/RenderController.php"
 270 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DumpDebug.php"
 271 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Markdown.php"
 272 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DateDiff.php"
 273 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/Breadcrumbs.php"
 274 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Config/Template/ConfigExtension.php"
 275 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Settings/Template/SettingExtension.php"
 276 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Security/Template/SecurityExtension.php"
 277 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Translation/Template/TranslateExtension.php"
 278 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/ImageExtension.php"
 279 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/TextExtension.php"
 280 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Navigation/Template/NavigationExtension.php"
 281 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Custompages/Template/CustompagesExtension.php"
 282 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/Response.php"
 283 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-foundation/ResponseHeaderBag.php"
 284 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/f3/f356b041d81a5192de403ade3db767b4cb97067406fad77dc4dc9d20f8ad8b34.php"
 285 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php"
 286 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/TemplateInterface.php"
 287 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/44/4413453221ed38310cbf9a3c8aee44150c7afa01effea3f9e9c2d920e7e27828.php"
 288 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/1e/1edbbb7fbf37513c0f735c2730c91a1051f1d7b3513191a104065aff538fa94d.php"
 289 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/3a/3acf0a99fc84727cb26f407765a6881725e2a7803996fb1c6e69db55b409c632.php"
 290 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php"
 291 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGenerator.php"
 292 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php"
 293 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Navigation/Controller/RenderController.php"
 294 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadata.php"
 295 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Navigation/Entity/Navigation.php"
 296 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/ClassLoader.php"
 297 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Navigation/Repository/NavigationsRepository.php"
 298 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/QueryBuilder.php"
 299 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/ArrayCollection.php"
 300 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Collection.php"
 301 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Select.php"
 302 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Base.php"
 303 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/From.php"
 304 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Andx.php"
 305 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Composite.php"
 306 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parameter.php"
 307 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParameterTypeInferer.php"
 308 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/OrderBy.php"
 309 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParserResult.php"
 310 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php"
 311 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/AbstractSqlExecutor.php"
 312 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/SQLParserUtils.php"
 313 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ObjectHydrator.php"
 314 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/PersistentCollection.php"
 315 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/AbstractLazyCollection.php"
 316 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyDefinition.php"
 317 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/Proxy.php"
 318 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Translation/Entity/Translation.php"
 319 => "/tmp/__CG__AppNavigationEntityNavigation.php"
 320 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/Proxy.php"
 321 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/eb/eb7bd6d609f2bd7b01acbb1034e0f697a448adfa4967bf77e721aec0aac76d9f.php"
 322 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/Markup.php"
 323 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Template/PrepareResponse.php"
 324 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Slider/Controller/RenderController.php"
 325 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Slider/Entity/Slide.php"
 326 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Slider/Repository/SliderRepository.php"
 327 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/9e/9e9c5ef6794990f6e3b805f8e80307a688a322a6dc45130c74990ba594c5bf9b.php"
 328 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Custompages/Entity/Custompage.php"
 329 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/TextType.php"
 330 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Custompages/Repository/CustompagesRepository.php"
 331 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/PersisterHelper.php"
 332 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Custompages/Controller/DefaultController.php"
 333 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/Numeric.php"
 334 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/AbstractConstraints.php"
 335 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Database/ParamConverter.php"
 336 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Gallery/Entity/Photo.php"
 337 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/DateType.php"
 338 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Gallery/Entity/Album.php"
 339 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/App/Gallery/Repository/PhotosRepository.php"
 340 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/vendor/twig/twig/lib/Twig/TemplateWrapper.php"
 341 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/1d/1de750345c43877ea4e1853d8d63885c0ded3e0efa272d36f9f083b299be15d5.php"
 342 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/src/Wisebird/Framework/Controller/TemplateController.php"
 343 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/gargas/var/cache/twig/30/30d09cef5bd4460c94edea3b4bf1d9c9bee8b1512bb02633b2a881e899c436fe.php"
]
array:43 [1 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.code AS code_2, t0.name AS name_3, t0.value AS value_4 FROM settings t0"
  "params" => []
  "types" => []
  "executionMS" =>0.00052595138549805]
 2 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00085687637329102]
 3 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00030899047851562]
 4 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00016117095947266]
 5 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001828670501709]
 6 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00015497207641602]
 7 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012397766113281]
 8 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>10]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011110305786133]
 9 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>11]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00016117095947266]
 10 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>12]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013208389282227]
 11 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>13]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014209747314453]
 12 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>14]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012898445129395]
 13 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>15]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011014938354492]
 14 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>6]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010585784912109]
 15 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010395050048828]
 16 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.image AS image_4, t0.url AS url_5, t0.button AS button_6, t0.sort AS sort_7, t0.visible AS visible_8 FROM slider t0 WHERE t0.visible = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>true]
  "types" =>array:1 [0 => "boolean"
  ]
  "executionMS" =>0.0015921592712402]
 17 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00044918060302734]
 18 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011420249938965]
 19 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00015592575073242]
 20 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.parent = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00070714950561523]
 21 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00050091743469238]
 22 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013613700866699]
 23 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012993812561035]
 24 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012087821960449]
 25 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012803077697754]
 26 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012016296386719]
 27 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011587142944336]
 28 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.caption AS caption_3, t0.sort AS sort_4, t0.date AS date_5, t0.image AS image_6, t0.album_id AS album_id_7 FROM gallery_photos t0 WHERE t0.album_id = ? ORDER BY t0.sort ASC, t0.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 => "0"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012612342834473]
 29 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00020098686218262]
 30 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0002138614654541]
 31 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001528263092041]
 32 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014591217041016]
 33 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00020289421081543]
 34 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001528263092041]
 35 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001530647277832]
 36 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>10]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014305114746094]
 37 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>11]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014305114746094]
 38 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>12]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00015091896057129]
 39 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>13]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001368522644043]
 40 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>14]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014591217041016]
 41 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>15]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013303756713867]
 42 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>6]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013089179992676]
 43 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00013399124145508]
]