Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informujemy:

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest AUTO-OPO. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełnisz formularze na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.

8. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez formularz, zapisałeś się na newsletter, zapisałeś się na webinar.

9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: autoopo@o2.pl.

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.wulkanizacja-mechanika.bydgoszcz.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP,  typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AUTO-OPO w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Skontaktuj się z nami

Auto - Opo Handel Usługi
 

Adam Wojciechowski   

 

ul. Koronowska 86a,
85 - 405 Bydgoszcz

NIP: 967 051 30 48

Tel. 52 327 77 51
Tel. 52 581 52 66

Tel. 791 111 003


Czynne:

pon.- pt 8.00 - 17.00,

sob. 8.00 - 14.00

 •  

 

791 111 003
200
 • HTTP Status200 OK
 • ControllerApp\Custompages\Controller\DefaultController::indexAction
 • Route namecustompages.index
 • Localepl
PHP 7.1.21
 • PHP version7.1.21
 • APCuenabled
 • OPcacheenabled
109.931 ms
 • Total time109.931 ms
 • Memory usage10 MB
 • Memory limit512M
 • Included files335
4.43 ms
 • Total time4.43 ms
 • Queries18
2.0.1
 • CMS version2.0.1
 • End of maintenance11/2017
 • End of life01/2019
array:335 [0 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/web/index.php"
 1 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/autoload.php"
 2 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/composer/autoload_real.php"
 3 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/composer/ClassLoader.php"
 4 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/composer/autoload_static.php"
 5 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php"
 6 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/polyfill-php72/bootstrap.php"
 7 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/polyfill-php72/Php72.php"
 8 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php"
 9 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php"
 10 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php"
 11 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/AppKernel.php"
 12 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Kernel/Kernel.php"
 13 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Config/Configuration.php"
 14 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Config/YamlLoader.php"
 15 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/yaml/Yaml.php"
 16 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/yaml/Parser.php"
 17 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/yaml/Inline.php"
 18 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php"
 19 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/RunInterface.php"
 20 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/SystemFacade.php"
 21 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Debug/Toolbar.php"
 22 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php"
 23 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php"
 24 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php"
 25 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/TemplateHelper.php"
 26 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/VarCloner.php"
 27 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/AbstractCloner.php"
 28 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/ClonerInterface.php"
 29 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/ErrorException.php"
 30 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/FrameCollection.php"
 31 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Frame.php"
 32 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Inspector.php"
 33 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Request.php"
 34 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/ParameterBag.php"
 35 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/FileBag.php"
 36 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/ServerBag.php"
 37 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/HeaderBag.php"
 38 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Container/Container.php"
 39 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Session.php"
 40 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionInterface.php"
 41 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php"
 42 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php"
 43 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/MetadataBag.php"
 44 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagInterface.php"
 45 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php"
 46 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php"
 47 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/StrictSessionHandler.php"
 48 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/AbstractSessionHandler.php"
 49 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBag.php"
 50 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php"
 51 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagProxy.php"
 52 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBag.php"
 53 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php"
 54 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Translation/Translation.php"
 55 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/yaml/Unescaper.php"
 56 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Translation/MissingTranslations.php"
 57 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Database/Doctrine.php"
 58 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Tools/Setup.php"
 59 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ArrayCache.php"
 60 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/CacheProvider.php"
 61 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/Cache.php"
 62 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FlushableCache.php"
 63 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ClearableCache.php"
 64 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiOperationCache.php"
 65 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiGetCache.php"
 66 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiDeleteCache.php"
 67 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiPutCache.php"
 68 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Configuration.php"
 69 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Configuration.php"
 70 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationRegistry.php"
 71 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/DoctrineAnnotations.php"
 72 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Annotation.php"
 73 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Entity.php"
 74 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embeddable.php"
 75 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embedded.php"
 76 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappedSuperclass.php"
 77 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/InheritanceType.php"
 78 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorColumn.php"
 79 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorMap.php"
 80 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Id.php"
 81 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/GeneratedValue.php"
 82 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Version.php"
 83 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumn.php"
 84 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumns.php"
 85 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Column.php"
 86 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToOne.php"
 87 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToMany.php"
 88 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToOne.php"
 89 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToMany.php"
 90 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Table.php"
 91 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/UniqueConstraint.php"
 92 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Index.php"
 93 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinTable.php"
 94 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SequenceGenerator.php"
 95 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/CustomIdGenerator.php"
 96 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ChangeTrackingPolicy.php"
 97 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OrderBy.php"
 98 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQueries.php"
 99 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQuery.php"
 100 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/HasLifecycleCallbacks.php"
 101 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PrePersist.php"
 102 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostPersist.php"
 103 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreUpdate.php"
 104 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostUpdate.php"
 105 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreRemove.php"
 106 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostRemove.php"
 107 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostLoad.php"
 108 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreFlush.php"
 109 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/FieldResult.php"
 110 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ColumnResult.php"
 111 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityResult.php"
 112 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQuery.php"
 113 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQueries.php"
 114 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMapping.php"
 115 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMappings.php"
 116 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverride.php"
 117 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverrides.php"
 118 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverride.php"
 119 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverrides.php"
 120 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListeners.php"
 121 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Cache.php"
 122 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/SimpleAnnotationReader.php"
 123 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Reader.php"
 124 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php"
 125 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocLexer.php"
 126 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/lexer/lib/Doctrine/Common/Lexer/AbstractLexer.php"
 127 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Target.php"
 128 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/CachedReader.php"
 129 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 130 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 131 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/MappingDriver.php"
 132 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php"
 133 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php"
 134 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php"
 135 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManagerInterface.php"
 136 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectManager.php"
 137 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php"
 138 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php"
 139 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOMySql/Driver.php"
 140 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/AbstractMySQLDriver.php"
 141 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver.php"
 142 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ExceptionConverterDriver.php"
 143 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/VersionAwarePlatformDriver.php"
 144 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php"
 145 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Connection.php"
 146 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/Expression/ExpressionBuilder.php"
 147 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 148 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFactory.php"
 149 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 150 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/DefaultRepositoryFactory.php"
 151 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/RepositoryFactory.php"
 152 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php"
 153 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/PropertyChangedListener.php"
 154 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php"
 155 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultEntityListenerResolver.php"
 156 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListenerResolver.php"
 157 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/IdentifierFlattener.php"
 158 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/HydrationCompleteHandler.php"
 159 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Reflection/ReflectionPropertiesGetter.php"
 160 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php"
 161 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ReflectionService.php"
 162 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/ProxyFactory.php"
 163 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php"
 164 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyGenerator.php"
 165 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/DebugStack.php"
 166 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/SQLLogger.php"
 167 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Security/Security.php"
 168 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/ClassUtils.php"
 169 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Proxy.php"
 170 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Users/Entity/User.php"
 171 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Security/Entity/User.php"
 172 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Enum.php"
 173 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attribute.php"
 174 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attributes.php"
 175 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadata.php"
 176 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php"
 177 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadata.php"
 178 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultNamingStrategy.php"
 179 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamingStrategy.php"
 180 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/Instantiator.php"
 181 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/InstantiatorInterface.php"
 182 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Events.php"
 183 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AssignedGenerator.php"
 184 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AbstractIdGenerator.php"
 185 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/Type.php"
 186 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/IntegerType.php"
 187 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/StringType.php"
 188 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/ArrayType.php"
 189 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/BooleanType.php"
 190 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOConnection.php"
 191 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ServerInfoAwareConnection.php"
 192 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php"
 193 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Statement.php"
 194 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ResultStatement.php"
 195 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Events.php"
 196 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySQL57Platform.php"
 197 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySqlPlatform.php"
 198 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/AbstractPlatform.php"
 199 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/IdentityGenerator.php"
 200 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Users/Repository/UsersRepository.php"
 201 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Security/Repository/UsersRepository.php"
 202 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php"
 203 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectRepository.php"
 204 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Selectable.php"
 205 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Security/Auth.php"
 206 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Settings/Service/SettingsService.php"
 207 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Settings/Entity/Setting.php"
 208 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableEntity.php"
 209 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Settings/Repository/SettingsRepository.php"
 210 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableRepository.php"
 211 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php"
 212 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/EntityPersister.php"
 213 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Comparison.php"
 214 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Expression.php"
 215 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultQuoteStrategy.php"
 216 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/QuoteStrategy.php"
 217 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/CachedPersisterContext.php"
 218 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ResultSetMapping.php"
 219 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/LockMode.php"
 220 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/FilterCollection.php"
 221 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php"
 222 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php"
 223 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/SimpleObjectHydrator.php"
 224 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php"
 225 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/MetatagsCollector.php"
 226 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/Metatags.php"
 227 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Routing/Routing.php"
 228 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/RouteCollection.php"
 229 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Route.php"
 230 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/RequestContext.php"
 231 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcher.php"
 232 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php"
 233 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/RequestContextAwareInterface.php"
 234 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Matcher/RequestMatcherInterface.php"
 235 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/RouteCompiler.php"
 236 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/RouteCompilerInterface.php"
 237 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/CompiledRoute.php"
 238 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolver.php"
 239 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolverInterface.php"
 240 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Custompages/Controller/DefaultController.php"
 241 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Controller/Controller.php"
 242 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver.php"
 243 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolverInterface.php"
 244 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactory.php"
 245 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactoryInterface.php"
 246 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestAttributeValueResolver.php"
 247 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentValueResolverInterface.php"
 248 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestValueResolver.php"
 249 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/SessionValueResolver.php"
 250 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/DefaultValueResolver.php"
 251 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/VariadicValueResolver.php"
 252 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadata.php"
 253 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Templating.php"
 254 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php"
 255 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/LoaderInterface.php"
 256 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExistsLoaderInterface.php"
 257 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/SourceContextLoaderInterface.php"
 258 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php"
 259 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Cache/Filesystem.php"
 260 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/CacheInterface.php"
 261 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php"
 262 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension.php"
 263 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExtensionInterface.php"
 264 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Escaper.php"
 265 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Optimizer.php"
 266 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Staging.php"
 267 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Asset.php"
 268 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/GenerateUrl.php"
 269 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Routing/GenerateUrl.php"
 270 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/RenderController.php"
 271 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DumpDebug.php"
 272 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Markdown.php"
 273 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DateDiff.php"
 274 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/Breadcrumbs.php"
 275 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Config/Template/ConfigExtension.php"
 276 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Settings/Template/SettingExtension.php"
 277 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Security/Template/SecurityExtension.php"
 278 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Translation/Template/TranslateExtension.php"
 279 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/ImageExtension.php"
 280 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/TextExtension.php"
 281 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Navigation/Template/NavigationExtension.php"
 282 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Custompages/Template/CustompagesExtension.php"
 283 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/Numeric.php"
 284 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/AbstractConstraints.php"
 285 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Database/ParamConverter.php"
 286 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Custompages/Entity/Custompage.php"
 287 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/TextType.php"
 288 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/ClassLoader.php"
 289 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Custompages/Repository/CustompagesRepository.php"
 290 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/ArrayCollection.php"
 291 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Collection.php"
 292 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Translation/Entity/Translation.php"
 293 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/SQLParserUtils.php"
 294 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/Inflector.php"
 295 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/inflector/lib/Doctrine/Common/Inflector/Inflector.php"
 296 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/PersisterHelper.php"
 297 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/PersistentCollection.php"
 298 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/AbstractLazyCollection.php"
 299 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php"
 300 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGenerator.php"
 301 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php"
 302 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/Response.php"
 303 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/symfony/http-foundation/ResponseHeaderBag.php"
 304 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/var/cache/twig/1c/1c12a6a9da5bfdb5bd1969b3eeef70bb14f137dbec34695acfb8ffd739e34d9b.php"
 305 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php"
 306 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/TemplateInterface.php"
 307 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/var/cache/twig/44/4413453221ed38310cbf9a3c8aee44150c7afa01effea3f9e9c2d920e7e27828.php"
 308 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/var/cache/twig/1e/1edbbb7fbf37513c0f735c2730c91a1051f1d7b3513191a104065aff538fa94d.php"
 309 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/var/cache/twig/a2/a292f0c48172cb68cac055320769d1ace1008a2e48559d1aa1acd7c84c50a6b6.php"
 310 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Navigation/Controller/RenderController.php"
 311 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Navigation/Entity/Navigation.php"
 312 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/App/Navigation/Repository/NavigationsRepository.php"
 313 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/QueryBuilder.php"
 314 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Select.php"
 315 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Base.php"
 316 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/From.php"
 317 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Andx.php"
 318 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Composite.php"
 319 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parameter.php"
 320 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParameterTypeInferer.php"
 321 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/OrderBy.php"
 322 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParserResult.php"
 323 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php"
 324 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/AbstractSqlExecutor.php"
 325 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ObjectHydrator.php"
 326 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyDefinition.php"
 327 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/Proxy.php"
 328 => "/tmp/__CG__AppNavigationEntityNavigation.php"
 329 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/Proxy.php"
 330 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/var/cache/twig/2b/2b2a0312e4a09f1029ce12ba6a111617322590bd0aedaf8e50924dfad152fca0.php"
 331 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/vendor/twig/twig/lib/Twig/Markup.php"
 332 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Template/PrepareResponse.php"
 333 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/src/Wisebird/Framework/Controller/TemplateController.php"
 334 => "/usr/home/AboveStudio/domains/clients.abovestudio.pl/public_html/autoopo/var/cache/twig/30/30d09cef5bd4460c94edea3b4bf1d9c9bee8b1512bb02633b2a881e899c436fe.php"
]
array:18 [1 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.code AS code_2, t0.name AS name_3, t0.value AS value_4 FROM settings t0"
  "params" => []
  "types" => []
  "executionMS" =>0.00047707557678223]
 2 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.entity AS entity_2, t0.field AS field_3, t0.content AS content_4, t0.locale_code AS locale_code_5, t0.locale_parent AS locale_parent_6 FROM translations t0 WHERE t0.entity = ? AND t0.field = ? AND t0.content = ? AND t0.locale_code = ? LIMIT 1"
  "params" =>array:4 [0 => "App\Custompages\Entity\Custompage"
   1 => "slug"
   2 => "polityka-prywatnosci"
   3 => "pl"
  ]
  "types" =>array:4 [0 => "string"
   1 => "string"
   2 => "text"
   3 => "string"
  ]
  "executionMS" =>0.0012540817260742]
 3 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.slug = ? LIMIT 1"
  "params" =>array:1 [0 => "polityka-prywatnosci"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "string"
  ]
  "executionMS" =>0.0003960132598877]
 4 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00043010711669922]
 5 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00020718574523926]
 6 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012397766113281]
 7 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011706352233887]
 8 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>5]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010800361633301]
 9 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010299682617188]
 10 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010299682617188]
 11 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001978874206543]
 12 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00021195411682129]
 13 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00017404556274414]
 14 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00011420249938965]
 15 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.0001060962677002]
 16 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>5]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010490417480469]
 17 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010418891906738]
 18 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>9.7036361694336E-5]
]